ÖDEME BİLGİLERİMİZ E-BROŞÜR BLOG TR DİL SEÇİNİZ

LPG-CNG-LNG Tank Hizmetleri

LPG, CNG, LNG sistemleri doğalgazın ulaştırılamadı işletmeler için gerekli olan enerji ihtiyacının sağlanabilmesi amacı ile geçici olaraktan doğalgaz temini sağlanana kadar kullanılmaktadır. Sanayi tesisleri ve yerel işletmeler için gerekli olan ortam ısıtması, idari ofis ısıtması, sıcak su temini, ergitme prosesleri, kurutma prosesi vb. doğalgaz ile çalışan ekipmanlar için gaz arzının sağlanabilmesi tercih edilmektedir.

Sistem bünyesinde doğalgazın depolanabileceği bir tank, buharlaştırıcı, birinci ve ikinci kademe basınç düşürme grupları, doğalgaz alt yapı ve iç tesisat hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılmış olan tüm hizmetler projelendirilip kullanıcıya teslim edilmektedir.